1974 sattes grunden till Västsvenska Vallhundsklubben. Det var Rune Carlsson från Ästad Gård som var en av de drivande krafterna till den stabila grund klubben står på idag. Rune var en framgångsrik och erfaren tävlingsförare med hundar som Elina och Poppe. Även hans tre söner var framgångsrika tävlingsförare med bl a. Kricke, Bimbo, Silva, Elin mfl. Rune bidrog stort till uppmuntran och inspiration till flera av dagens medlemmar som också har avkommor efter Runes hundar. Grim, Smulan, Boss och Pop är några framgångsrika avkommor att nämna.

Västsvenska vallhundsklubben är aktiv både inom får och nöt-vallning.

De flesta av västsvenskas medlemmar har egna besättningar och värnar för Border Collien som en arbetande hund. Kanske sticker Västsvenska ut lite för sitt engagemang i nötvallningen. Som lokalklubb under Svenska vallhundsklubben är Västsvenska en av de få klubbar som arrangerar både träningar och tävlingar i nötvallning.


Västsvenska Vallhundsklubben är inte bara en klubb för de som vill arbeta praktiskt med sina hundar, utan också en klubb för de som vill ut på tävlingsbanan. Klubben har stått som arrangör till inte mindre än fem svenska mästerskap genom tiderna, varav tre av dess på nöt. Bla. hölls Sveriges första SM på nöt här 1985. Klubbens egna medlemmar har framgångsrikt tävlat både nationellt och internationellt.